Kinesioteippaus

Tarjoamme laadukasta ja edelläkäyvää kineettisen teippauksen koulutusta koko Suomen alueella. Olemme jalostaneet ja päivittäneet kineettisen teippauksen alkuperäistä "origosta insertioon" -ajatusmallia tutkimusnäyttöön ja laajakatseisempaan teipin toimintatavan ymmärrykseen perustuen sekä kehon faskiarakenteen ja sensomotorisen toiminnan huomioiden.

Koulutuksemme tarjoavat uusinta ja perusteellisinta tietoa kineettisen teippauksen alalta. Kineettisen teippauksen perus- ja jatkokoulutuksissamme opit teippauksen lisäksi kehon tutkimista ja body readingia, jotka ovat hyödyllisiä työkaluja onnistuneen teippauksen saaavuttamiseksi.

Kinesioteippauksen perusteet

Kinesioteippauksen perusteet -koulutuksessa perehdytään kineettisen teippauksen toimintatapoihin ja soveltamiseen faskiaalisen viitekehyksen kautta. Koulutuksessa opitaan tärkeimpien tekniikoiden toteuttaminen ja käyttäminen sekä kineettisen teippauksen soveltamista erilaisissa tilanteissa ja tapauksissa koko kehon alueella. Koulutus on vahvasti käytäntöön painottuva ja se antaa valmiudet kineettisen teippauksen laaja-alaiseen soveltamiseen.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa kineettisen teippauksen teoreettista viitekehystä faskiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna ja perehdytään kineettisen teippauksen erilaisiin toiminta- sekä vaikutustapoihin. Teippaustekniikoiden soveltaminen perustuu aina toiminnalliseen tutkimiseen ja testaamiseen, joiden periaatteet koulutuksessa opitaan. Pääpaino koulutuksessa on käytännön tekemisessä ja teippaustekniikoiden harjoittelussa.

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, mutta myös esimerkiksi urheilun parissa toimivat osaajat ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita koulutukseen.

Kinesioteippauksen jatko: Hartiarengas ja yläraaja

Kinesioteippauksen jatko: Hartiarengas ja yläraaja -koulutuksessa perehdytään hartiarenkaan, yläraajan ja ylävartalon toiminnalliseen kinesioteippaukseen. Koulutuksessa jatkojalostetaan peruskoulutuksessa opittuja kinesioteippaustekniikoita sekä opitaan uusia, toiminnallisia tekniikoita ja tapoja soveltaa kineettistä teippausta.

Koulutuksessa opitaan tapoja soveltaa kineettistä teippausta useimpien erilaisten hartiarenkaan alueen ongelmien auttamiseksi sekä koko yläraajan liiketoimintaketjun optimoimiseksi. Myös erilaiset ylävartalon alueen ongelmat huomioidaan. Pääpaino koulutuksessa on käytännön tekemisessä.

Kinesioteippauksen perusteet -koulutus on oltava suoritettuna ennen jatkokoulutukseen osallistumista.

Kinesioteippauksen tutustumiskurssi

Kinesioteippauksen tutustumiskurssi on lyhytkoulutus, jossa perehdytään kineettisen teippauksen käyttöön sekä sen yleisiin toiminta- ja soveltamisperiaatteisiin. Koulutus painottuu käytäntöön ja koulutuksessa opetellaan teippaussovelluksia tietyillä kehon alueilla. Koulutus antaa valmiudet yksinkertaisten ja tiettyihin vammoihin tai ongelmiin soveltuvien teippausten tekemiseen. Kyseessä on niin kutsuttu keittokirjakoulutus, eli kinesioteippauksen yksilöllinen ja toiminnallinen soveltaminen ei kuulu tämän koulutukseen laajuuteen.

Koulutus soveltuu hyvin kinesioteippaukseen tutustumiseen kaikille asiasta kiinnostuneille. Esimerkiksi urheilun parissa toimivat valmentajat ja huoltajat hyötyvät koulutuksesta.