Movement practice in physiotherapy

Movement practice in physiotherapy -koulutuksessa syvennytään erilaisiin liikeharjoittelun ja liiketekniikoiden sovellutuksiin fysioterapian ja toiminnallisen kuntoutuksen saralla. Monipuolisten harjoitteiden avulla rakennetaan uusia liike- ja toimintamalleja, kehitetään voimantuottoa ja voimansiirtoa, lisätään kehon eri alueiden liikkuvuutta ja toimintakapasiteettia ääriasennoissa. Koulutuksessa läpikäytävät harjoitteet, harjoitekokonaisuudet ja –rutiinit haastavat kehoa kuitenkin aina yksilölliset ominaisuudet huomioiden ja koulutuksen teemat ovat sovellettavissa käytäntöön monien erilaisten asiakasryhmien parissa. Koulutus painottuu vahvasti käytäntöön.

Sisältöesimerkkejä käsiteltävistä teemoista ovat mm:

 • Kuormitetun liikkuvuusharjoittelun (Loaded Progressive Stretching) periaatteet
 • Myofaskiaalisten toimintaketjujen ja faskiarakenteiden huomioiminen harjoittelussa
 • Kehon tukikudoksiston vahvistaminen
 • Kehon ja nivelten toiminta linjauksessa ja sen ulkopuolella
 • Vammojen välttäminen
 • Liikkeen, harjoitteen ja harjoittelun rakentaminen, tavoitteen asettelu ja annostelu
 • Erilaiset liike- ja lihastyömuodot tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa
 • Liikkeen tempovariaatiot

Pureudumme liikeharjoittelussa esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:

 • Voimantuotto ja voimansiirto
 • Liikedraiverit
 • Isolointi vs. integrointi
 • Rytmi ja koordinaatio
 • Tasapaino dynaamisena ominaisuutena
 • Dynaaminen keskivartalo: stabiili mobiliteetti ja mobiili stabiliteetti
 • Rangan ja nivelten monipuolinen liike: liikkeen jatkumot ja liikkeen välittyminen
 • Tukiharjoitteet kehon eri nivelalueille

Movement practice in physiotherapy -koulutuksen ylävartalo-osiossa keskitymme yläraajan ja rangan alueelle ja alavartalo-osiossa alaraajan ja rangan alueelle. Ylävartalo-osiossa fokuksessa ovat ranne, kyynärnivel, olkapää ja hartiarengas sekä kaula- ja rintaranka. Alavartalo-osiossa fokuksessa ovat puolestaan nilkka, polvi, lonkka ja lantio sekä lanneranka. Ylimenoaluetta toki on ja useat liikkeet ja periaatteet kuormittavat koko kehoa samanaikaisesti. Koulutuksen kaksi eri osiota toimivat erillisinä kokonaisuuksina, mutta integroivat asiat erinomaisesti myös yhteen toistensa kanssa.

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille kuten fysioterapeuteille sekä muille liiketekniikoita soveltaville ja liikeharjoittelua ohjaaville ammattiryhmille. Koulutus soveltuu myös urheilun parissa toimiville henkilöille esimerkiksi liikkuvuuksien kehittämisen ja vammojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.